Statistika andmebaas
EE01: ARENGUSTRATEEGIA „EESTI 2035‟ TEGEVUSKAVA MÕÕDIKUD
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 71 Valitud

Otsing

Vaatlusperiood Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 10 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
27.12.2022
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
50023
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
EE01
Märkused

Märkused

.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
Seoses uue metoodika väljatöötamisega lisanduvad puuduvate näitajate väärtused tabelisse jooksvalt.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0