Statistika andmebaas
TT499: HÕIVATUD SOO, AMETIRÜHMA JA PIIRKONNA JÄRGI (2000-2010, KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 11 Valitud

Otsing

Kvartal Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Piirkond

Kokku 7 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Ametirühm

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
14.02.2011
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT499
Märkused

Märkused

15-74-aastased hõivatud.
Andmed on 'Ametialade klassifikaator 1999' järgi.
2008. aastal võeti Euroopa Liidus kasutusele ametialade klassifikaatori uus versioon, mille järgi jätkatakse andmete avaldamist tabelis TT4989: Hõivatud soo, piirkonna ja ametirühma järgi (kvartalid).
Ametirühm
Valgekraed*
* Valgekraed: seadusandjad, kõrgemad ametnikud ja juhid; keskastme spetsialistid ja tehnikud; ametnikud.
Sinikraed**
** Sinikraed: teenindus- ja müügitöötajad; põllumajanduse ja kalanduse oskustöölised; oskus- ja käsitöölised; seadme- ja masinaoperaatorid; lihttöölised; relvajõud.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0