Statistika andmebaas
TT4989: HÕIVATUD SOO, PIIRKONNA JA AMETIRÜHMA JÄRGI (I kvartal 2000-III kvartal 2020, KVARTALID)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 21 Valitud

Otsing

Kvartal Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Piirkond

Kokku 7 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Ametirühm

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
13.11.2020
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40717
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT4989
Märkused

Märkused

Andmed on 'Ametite klassifikaator 2008' järgi.
Järgmiste perioodide andmed on tabelis TT2419: Hõivatud soo, piirkonna, maakonna ja ametirühma järgi (kvartalid).
Ametirühm
Valgekraed
Valgekraed: juhid; tippspetsialistid; tehnikud ja keskastme spetsialistid; ametnikud.
Sinikraed
Sinikraed: teenindus- ja müügitöötajad; põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad; oskustöötajad ja käsitöölised; seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad; lihttöölised; sõjaväelased.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0