Statistika andmebaas
TT4662: 15-74-AASTASTE TÖÖJÕUS OSALEMISE MÄÄR JA TÖÖHÕIVE MÄÄR ELUKOHA JA MAAKONNA JÄRGI (1997-2019)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 23 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 17 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Elukoht

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
14.02.2020
Ühik
protsenti
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40716
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT4662
Märkused

Märkused

Mõõtühik: protsenti
aastakeskmine
Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, linnad asustusüksustena, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
Järgmiste perioodide andmed on tabelis TT4661: Tööjõud, hõivatud, tööjõus osalemise määr ja tööhõive määr piirkonna, maakonna ja isikute rühma (sugu, vanuserühm, elukoht) järgi (kvartalid).
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0