Statistika andmebaas
TT242: HÕIVATUD SOO, MAAKONNA JA AMETIRÜHMA JÄRGI (1990-2010)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 21 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 17 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Ametirühm Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
14.02.2011
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT242
Märkused

Märkused

aastakeskmine
Aastatel 1989-1996 15-69-aastased hõivatud, alates 1997. aastast 15-74-aastased hõivatud.
Andmed on 'Ametite klassifikaator 1999' järgi. Uue ametite klassifikaatori järgi jätkatakse andmete avaldamist tabelis TT2419: Hõivatud soo, maakonna ja ametirühma järgi.
Ametirühm
Valgekraed*
* Valgekraed: seadusandjad, kõrgemad ametnikud ja juhid; tippspetsialistid; keskastme spetsialistid ja tehnikud; ametnikud.
Sinikraed**
** Sinikraed: teenindus- ja müügitöötajad; põllumajanduse ja kalanduse oskustöölised; oskus- ja käsitöölised; seadme- ja masinaoperaatorid; lihttöölised; relvajõud.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0