Statistika andmebaas
TT135: RAHVASTIKU HÕIVESEISUND VANUSERÜHMA, ESIMESE KODUSE KEELE JA SOO JÄRGI (2000-2019)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Vanuserühm

Kokku 4 Valitud

Otsing

Esimene kodune keel

Kokku 4 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 8 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 20 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
21.02.2020
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40716
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT135
Märkused

Märkused

aastakeskmine
Järgmiste perioodide andmed on tabelis TT134: Rahvastiku hõiveseisund vanuserühma, isikute rühma (sugu, haridustase) ja esimese koduse keele järgi.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0