Statistika andmebaas
TT110: 15-74- NING 25-64-AASTASTE HARIDUSTASEME OSATÄHTSUS SOO JA HÕIVESEISUNDI JÄRGI (1997-2019)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Vanuserühm Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Hõiveseisund Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 5 Valitud

Otsing

Haridustase Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 14 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 23 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
21.02.2020
Ühik
protsenti
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40716
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TT110
Märkused

Märkused

Mõõtühik: protsenti
aastakeskmine
Tabeli struktuur on muudetud 21.02.2017.
* või sellega võrdsustatud haridus.
1997.-2015. aasta andmed on ISCED 2011 haridustasemete järgi ümber arvutatud 21.02.2017.
Järgmiste perioodide andmed on tabelis TT109: 15-74- ning 25-64-aastaste hõiveseisund soo ja haridustaseme järgi.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0