Statistika andmebaas
IR71: 15-64-AASTASED VIIMASE 10 AASTA JOOKSUL VÄLISMAAL TÖÖTAMISE (V.A PENDELRÄNNE) NING ISIKUTE RÜHMA JÄRGI, 2014
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 1 Valitud

Otsing

Isikute rühm

Kokku 39 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 8 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
30.09.2015
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
IR71
Märkused

Märkused

Välismaal töötanu - elas ja töötas väljaspool Eestit. Pendelrännet (töötas välismaal ja elukoht asus Eestis) siinkohal ei arvestata.
Üle 6 kuu välismaal töötanu - elas ja töötas väljaspool Eestit vähemalt 6 järjestikust kuud. Pendelrännet (töötas välismaal ja elukoht asus Eestis) siinkohal ei arvestata.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0