Statistika andmebaas
IR09: 15-74-AASTASE PÕLIS- JA IMMIGRANTRAHVASTIKU HÕIVESEISUND RAHVUSE JÄRGI (2008-2019)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 12 Valitud

Otsing

Rahvus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 24 Valitud

Otsing

Põlisus

Kokku 5 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
27.02.2020
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40720
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
IR09
Märkused

Märkused

Standardviga näitab valikvaatlusest tulenevat indikaatori varieeruvust.
Suhteline viga näitab standardvea suurust võrreldes indikaatori väärtusega.
Järgmiste perioodide andmed on tabelis IR07: Põlis- ja immigrantrahvastiku hõiveseisund standardvigadega isikute rühma (sugu, vanuserühm, rahvus) järgi.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0