Statistika andmebaas
SK30: VANEMLIKU HOOLITSUSETA JA ABIVAJAVAD LAPSED SOO JÄRGI (1992-2015)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 9 Valitud

Otsing

Lapsed

Kokku 2 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 24 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
13.05.2016
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40501
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
SK30
Märkused

Märkused

2006. aastal täpsustati aruande sisu ning aruanne laienes - lisaks orbudele ja vanemliku hoolitsuseta lastele lisati aruandesse ka abivajavad lapsed.
Näitaja
Aruandeaasta alguses arvel olevad lapsed*
* Aastatel 1992-2005 aruandeaasta alguseks paigutamata jäänud lapsed.
Aasta jooksul arvele võetud lapsed*
* 2012. aastast on kajastatud esmakordne arvele võtmine, s.t ühest omavalitsusest teise arvele võtmine ja lapsed, kelle juhtum on lõpetatud ja mingil põhjusel taas avatud, tabelis ei kajastu.
Arvel olevatest lastest paigutati peresisesele asendushooldusele*
* Peresisene asendushooldus - perekonnas hooldamine, eestkoste, lapsendamine.
Arvel olevatest lastest paigutati laste hoolekandeasutusse/asenduskoduteenusele*
* Alates 2006. aastast asenduskoduteenus.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0