Statistika andmebaas
RV0291: RAHVAARV, PINDALA JA ASUSTUSTIHEDUS HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI, 1. JAANUAR, (2001-2017)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Haldusüksus või asustusüksuse liik

Kokku 308 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 17 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
08.05.2017
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RV0291
Märkused

Märkused

Pindala on ilma Peipsi järve Eestile kuuluva osa ja Võrtsjärve pindalata.
Alates 1. jaanuarist 2016 on Statistikaametis kasutusel uus rahvaarvu arvutamise metoodika ja inimeste elukoha allikas, mida tuleb muutuste analüüsimisel arvestada. Elukohaks on isikute rahvastikuregistrijärgne elukoht, selle puudumisel kajastuvad isikud jaotises ''Maakond teadmata''. Täpsem info mõistete ja metoodika all.
2000.-2007. aasta andmed (nii rahvastik kui ka territoorium) on 2007. aasta lõpu haldusjaotuse seisuga.
Kohtla-Nõmme 2015. ja 2016. aasta 1. jaanuari andmed on korrigeeritud 13.04.2017.
Ümardamise tõttu ei võrdu kohalike omavalitsusüksuste pindalade summa alati maakonna pindalaga.
* Muudatusi haldusjaotuses vaata mõisted ja metoodika rubriigist ''Klassifikaatorid''.
Haldusüksus või asustusüksuse liik
....Lavassaare alev
Kuni aastani 2013 Lavassaare valla koosseisus.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0