Statistika andmebaas
RV0282: RAHVASTIK SOO, VANUSERÜHMA JA HALDUSÜKSUSE VÕI ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI, 1. JAANUAR (2000-2017)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 18 Valitud

Otsing

Haldusüksus või asustusüksuse liik

Kokku 325 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Vanuserühm

Kokku 20 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
04.05.2017
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RV0282
Märkused

Märkused

Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
Alates 1. jaanuarist 2016 on Statistikaametis kasutusel uus rahvaarvu arvutamise metoodika ja inimeste elukoha allikas, mida tuleb muutuste analüüsimisel arvestada. Elukohaks on isikute rahvastikuregistrijärgne elukoht, selle puudumisel kajastuvad isikud jaotises ''Maakond teadmata''. Täpsem info mõistete ja metoodika all.
Kaisma, Koonga ja Kihnu valla 2017. aasta andmed on korrigeeritud 04.05.2017.
Järva-Jaani alev (kuni 2006. aastani alevik) on 2000.-2011.a arvestatud maa-asulate hulka.
2000.-2007. aasta andmed on 2007. aasta lõpu haldusjaotuse seisuga.
* Muudatusi haldusjaotuses vaata mõisted ja metoodika rubriigist ''Klassifikaatorid''.
Haldusüksus või asustusüksuse liik
....Lavassaare alev
Kuni aastani 2013 Lavassaare valla koosseisus.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0