Statistika andmebaas
RV0213: RAHVAARVU MUUTUSE KOMPONENDID MAAKONNA JÄRGI , (2000-2016)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 17 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 17 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 10 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
04.05.2017
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RV0213
Märkused

Märkused

Alates 1. jaanuarist 2016 on Statistikaametis kasutusel uus rahvaarvu arvutamise metoodika ja inimeste elukoha allikas, mida tuleb muutuste analüüsimisel arvestada. Elukohaks on isikute rahvastikuregistrijärgne elukoht, selle puudumisel kajastuvad isikud jaotises ''Maakond teadmata''. Täpsem info mõistete ja metoodika all.
Näitaja
Statistiline korrigeerimine
Kuni 2014. aastani k.a võib vaadelda registreerimata välisrändena; 2015 - metoodika muutusest ja üleminekust loendusel märgitud elukohalt rahvastikuregistris registreeritud elukohale tingitud vahe.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0