Statistika andmebaas
TO009: MITTERESIDENTIDELE MÜÜGI OSATÄHTSUS TÖÖSTUSTOODANGU MÜÜGIS TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI (2005-2017)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Tegevusala (EMTAK 2008)

Kokku 39 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
07.03.2019
Ühik
protsenti
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20300
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TO009
Märkused

Märkused

Mõõtühik: protsenti
. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0