Statistika andmebaas
RAT0006: SÜMMEETRILINE IMPORDI KASUTAMISE SISEND-VÄLJUNDTABEL TOODETE JÄRGI (ESA 95) (2010)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 1 Valitud

Otsing

Toode/Lisandväärtuse element Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 64 Valitud

Otsing

Toode/Lõppkasutamine Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 74 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
30.12.2014
Ühik
miljonit eurot
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RAT0006
Märkused

Märkused

Mõõtühik: miljonit eurot
. Nähtust ei esinenud.
Andmed TTK 2008 järgi.
2010. aasta andmed on korrigeeritud 30.12.2014.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0