Statistika andmebaas
RR30: KOHALIKE EELARVETE PÕHITEGEVUSE TULUD, KULUD JA TULEM PIIRKONNA/HALDUSÜKSUSE JÄRGI (2012-2017)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 6 Valitud

Otsing

Piirkond/Haldusüksus

Kokku 251 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 47 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
03.07.2018
Ühik
tuhat eurot
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
50101
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
RR30
Märkused

Märkused

Mõõtühik: tuhat eurot
2013. aasta andmed on korrigeeritud 03.07.2018.
* Muudatusi haldusjaotuses vaata mõisted ja metoodika rubriigist ''Klassifikaatorid''.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0