Statistika andmebaas
IT004: ARVUTEID KASUTAVAD ETTEVÕTTED TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JA TÖÖGA HÕIVATUD ISIKUTE ARVU JÄRGI (2003-2019)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 17 Valitud

Otsing

Tegevusala (EMTAK 2008)

Kokku 29 Valitud

Otsing

Tööga hõivatud isikute arv

Kokku 6 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 9 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
19.09.2019
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
IT004
Märkused

Märkused

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.
Uuriti 10 ja enama töötajaga ettevõtteid.
Aastate 2003-2013 andmed on jaanuari kohta, alates aastast 2014 on andmed aasta alguse seisuga.
Tabeli avaldamist rahastas Euroopa Liit.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0