Statistika andmebaas
EM008: ETTEVÕTETE LISANDVÄÄRTUS JA TOOTLIKKUSNÄITAJAD TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JA TÖÖGA HÕIVATUD ISIKUTE ARVU JÄRGI (2005-2017)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing

Tegevusala (EMTAK 2008)

Kokku 302 Valitud

Otsing

Tööga hõivatud isikute arv

Kokku 7 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
03.02.2020
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20300
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
EM008
Märkused

Märkused

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.
.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad.
Järgmiste perioodide andmed on tabelis EM001: Ettevõtete majandusnäitajad tegevusala ja tööga hõivatud isikute arvu järgi.

2014.-2017. aasta andmed tegevusaladel B06 Põlevkivi kaevandamine jm toornafta tootmine, B081 Kivi, liiva ja savi kaevandamine, B09 Muud kaevandamist abistavad tegevusalad, C19 Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine on korrigeeritud 03.02.2020.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0