Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

EM012: ETTEVÕTETE (20 JA ENAMA HÕIVATUGA) VARA, KOHUSTISED JA OMAKAPITAL MAAKONNA JÄRGI (2017–2020)

Selles andmebaasis ei ole avaldatud väliskaubandusstatistika andmetabelid.
Väliskaubandusstatistika andmetabelid on avaldatud väliskaubanduse andmebaasis.

Vali andmed

07.03.2022
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksEttevõtete arv , Tööga hõivatud isikute aastakeskmine arv , Töötajate aastakeskmine arv ,

Valitud: 0 Kokku: 38

Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksEesti , Harju maakond , Tallinn ,

Valitud: 0 Kokku: 24

Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 2

Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 4

Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
.. Andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
Tabel esitab 20 või enama tööga hõivatuga ettevõtete andmeid.
Ettevõtted on maakondadesse jaotatud registreerimiskoha järgi.
2008. aastal võeti Euroopa Liidus kasutusele tegevusalade klassifikaatori uus versioon. Selles tabelis on andmed EMTAK 2008 järgi.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
Alates 2019. aastast kehtib uus rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) rendiarvestuse standard IFRS 16 „Rendid”. See näeb ette enamiku rendilepingute bilansis (varades ja kohustustes) kajastamist.Varem kehtinu kohaselt kajastas rentnik kapitalirendilepinguid bilansis ja kasutusrendilepinguid bilansiväliselt. Uue standardi järgi kajastatakse kõik rendilepingud bilansis.
Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kasutajad saavad valida kahe arvestuspõhimõtte vahel:
1) kas rakendada IFRS 16 põhimõtteid rendilepingute arvestamisel, kus kõik rendilepingud loetakse kapitalirentideks ja kajastatakse bilansis sarnaselt IFRS 16-le või
2) kasutada varasemat lähenemist, kus kasutusrendilepinguid bilansis ei kajastata.
Järgmiste perioodide andmed on tabelis EM013: Ettevõtete vara, kohustised ja omakapital maakonna järgi