Statistika andmebaas
KE061: KÜTUSE TARBIMINE MAJANDUSHARU JA KÜTUSE LIIGI JÄRGI (1999-2016)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 18 Valitud

Otsing

Majandusharu

Kokku 24 Valitud

Otsing

Kütuse liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 30 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
08.01.2018
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KE061
Märkused

Märkused

Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
Põlevkivigaasi, biogaasi ja muu biomassi andmed on lisatud 13.09.2012.
Küttepuidu, elektrienergia, soojuse andmed on lisatud 13.09.2013.
Jäätmekütuse andmed on lisatud 15.09.2014.
2016. aasta andmed on korrigeeritud 08.01.2018.
Kütuse liik
Puitkütus (väärindamata)*, tuhat tm
* Küttepuud, puiduhake ja jäätmed.
Kerge kütteõli**, tuhat t
** K.a. põlevkiviõli kerge fraktsioon.
Muu kütus**, tuhat tce
** Põlevkivi- ja biogaas, must leelis.
Põlevkivigaas**, mln m³
** Generaatorigaas ja koksigaasid.
Muu biomass**, tuhat t
** Must leelis, kondijahu, põhk jt.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0