Statistika andmebaas
KE06: KÜTUSE TARBIMINE KÜTUSE LIIGI JÄRGI*(1960-2016)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Kütuse liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 20 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 37 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
08.01.2018
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KE06
Märkused

Märkused

* Elektrienergia ja soojuse tootmiseks, muundamiseks teisteks kütuseliikideks, tooraineks, vahetuks tootmistarbeks, transpordivajadusteks ettevõtetes ja elanike tarbimine. Naturaalühikutes väljendatud kütusetarbimine ei sisalda kadu.
2016. aasta kivisöe ja koksi tarbimise andmed on korrigeeritud 22.09.2017.
2016. aasta põlevkivigaasi tarbimise andmed on korrigeeritud 08.01.2018.
Kütuse liik
Puitkütus (väärindamata)**, tuhat tm
** K.a puiduhake ja -jäätmed.
Kerge kütteõli**, tuhat tonni
** K.a. põlevkiviõli kerge fraktsioon.
Põlevkivigaas**, mln m³
** Generaatorigaas ja koksigaasid.
Muu kütus**, 1000 tce
** Kuni 2010. aastani sisaldas põlevkivigaasi, biogaasi ja muud biomassi.
Muu biomass**, tuhat tonni
** Must leelis, kondijahu, põhk jt.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0