Statistika andmebaas
KE05: ENERGIA LÕPPTARBIMINE*(1960-2016)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 37 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Energia liik

Kokku 6 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
08.01.2018
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KE05
Märkused

Märkused

* V.a kütuse tarbimine mitteenergeetilisteks vajadusteks, kaod transportimisel, hoidmisel ja jaotamisel.
2016. aasta energia kokku ja tahkekütuse andmed on korrigeeritud 08.01.2018.
Energia liik
Tahkekütus**
** Kivisüsi, koks, põlevkivi, turvas, küttepuud, puiduhake ja -jäätmed.
Vedelkütus**
** Kütteõlid ja mootorikütus.
Gaaskütus**
** Maagaas, vedelgaas, põlevkivigaas.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0