Statistika andmebaas
KE044: KATLAD, NENDE VÕIMSUS JA TOODETUD SOOJUS MAJANDUSHARU JA KATLA LIIGI JÄRGI (2006-2018)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing

Majandusharu Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 6 Valitud

Otsing

Katla tüüp Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 18 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
21.10.2019
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20206
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KE044
Märkused

Märkused

Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
2016. ja 2017. aasta andmed on korrigeeritud 21.10.2019.
Tabeli struktuur on muudetud 12.09.2019.
Katla tüüp
Rohtsel biomassil töötavad katlad
Sisaldab teravilja, põhu ja rapsijäätmete tarbimist kateldes.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0