Statistika andmebaas
KE043: KATLAD JA NENDE TOODETUD SOOJUS KATLA LIIGI JÄRGI (1999-2016)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 18 Valitud

Otsing

Katla liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 17 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
12.09.2018
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20206
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KE043
Märkused

Märkused

Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
Järgmiste perioodide andmed on tabelis KE044.
Katla liik
Maagaasil töötavad katlad*
* Sisaldab vedelgaasil töötavaid katlaid.
Rohtsel biomassil töötavad katlad**
**Sisaldab teravilja, põhu ja rapsijäätmete tarbimist kateldes.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0