Statistika andmebaas
KE03: ELEKTRIENERGIA BILANSS (1960-2016)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 21 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 37 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
01.09.2017
Ühik
gigavatt-tundi
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KE03
Märkused

Märkused

Mõõtühik: gigavatt-tundi
Näitaja
Brutotootmine*
* K.a elektrijaamade omatarve.
Netotootmine**
** V.a elektrijaamade omatarve.
..import Venemaalt***
*** Transiiditasu naturaalühikutes Eesti elektriliinide kasutamise eest aastatel 1993-1998.
..tarbimine tööstuses****
**** K.a mäetööstus, v.a elektrijaamade omatarve.
Kadu****
**** Kadu elektrivõrkudes ja ettevõtete seadmetes.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0