Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

KE023: ENERGIABILANSS KÜTUSE VÕI ENERGIA LIIGI JÄRGI (1999–2018)

Selles andmebaasis ei ole avaldatud väliskaubandusstatistika andmetabelid.
Väliskaubandusstatistika andmetabelid on avaldatud väliskaubanduse andmebaasis.

Vali andmed

26.03.2020
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseks1999 , 2000 , 2001 ,

Valitud: 0 Kokku: 20

Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksVaru aasta alguses , Primaarenergia tootmine , Muundatud energia tootmine ,

Valitud: 0 Kokku: 43

Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksKivisüsi, tuhat t , Koks*, tuhat t , Põlevkivi, tuhat t ,

Valitud: 0 Kokku: 31

Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
2012. aastast alates on impordi ja ekspordi andmete hulka arvestatud re-eksport.
Veetranspordis maagaasi tarbimise 2017. ja 2018. aasta andmed ja 2018. aasta andmed (maagaas, väärindamata puit, puidugraanulid, puidubrikett, bensiin ja diislikütus) on korrigeeritud 26.03.2020.
Metoodika muutuse tõttu on järgmiste perioodide andmed tabelis KE0230: Energiabilanss kütuse või energia liigi järgi (Eurostati metoodika).

Kütuse/energia liik

Koks*, tuhat t

* Koksina eksporditakse põlevkivikoksi.

Puitkütus (väärindamata)*, tuhat tm

* Küttepuud, puiduhake ja -jäätmed.

Kerge kütteõli ja diislikütus**, tuhat t

** Kerge kütteõli ja diislikütuse import sisaldab merelaevade punkerdamist.

Kerge kütteõli**, tuhat t

** Kerge kütteõli on muundatud energia tootmisel põlevkivikütteõli kerge fraktsioon.

Põlevkivigaas**, mln m³

** Generaatorigaas ja koksigaasid.

Biogaas**, mln m³

** Biogaas on aastatel 1999-2010 muu kütuse hulgas.

Muu biomass**, tuhat t

** Muu biomass on põhk, kondijahu, loomsed jäätmed, must leelis.

Muu kütus**, tuhat tce

** Kuni 2010. aastani sisaldab muu kütus põlevkivi- ja biogaasi, musta leelist.

Elektrienergia**, GWh

** Elektrienergia on primaarenergia tootmises hüdro- ja tuuleenergia.