Statistika andmebaas
KE023: ENERGIABILANSS KÜTUSE VÕI ENERGIA LIIGI JÄRGI (1999-2018)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 20 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 43 Valitud

Otsing

Kütuse/energia liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 31 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
26.03.2020
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
20206
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KE023
Märkused

Märkused

Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
2012. aastast alates on impordi ja ekspordi andmete hulka arvestatud re-eksport.
Veetranspordis maagaasi tarbimise 2017. ja 2018. aasta andmed ja 2018. aasta andmed (maagaas, väärindamata puit, puidugraanulid, puidubrikett, bensiin ja diislikütus) on korrigeeritud 26.03.2020.
Metoodika muutuse tõttu on järgmiste perioodide andmed tabelis KE0230: Energiabilanss kütuse või energia liigi järgi (Eurostati metoodika).
Kütuse/energia liik
Koks*, tuhat t
* Koksina eksporditakse põlevkivikoksi.
Puitkütus (väärindamata)*, tuhat tm
* Küttepuud, puiduhake ja -jäätmed.
Kerge kütteõli ja diislikütus**, tuhat t
** Kerge kütteõli ja diislikütuse import sisaldab merelaevade punkerdamist.
Kerge kütteõli**, tuhat t
** Kerge kütteõli on muundatud energia tootmisel põlevkivikütteõli kerge fraktsioon.
Põlevkivigaas**, mln m³
** Generaatorigaas ja koksigaasid.
Biogaas**, mln m³
** Biogaas on aastatel 1999-2010 muu kütuse hulgas.
Muu biomass**, tuhat t
** Muu biomass on põhk, kondijahu, loomsed jäätmed, must leelis.
Muu kütus**, tuhat tce
** Kuni 2010. aastani sisaldab muu kütus põlevkivi- ja biogaasi, musta leelist.
Elektrienergia**, GWh
** Elektrienergia on primaarenergia tootmises hüdro- ja tuuleenergia.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0