Statistika andmebaas
KE02: ENERGIABILANSS (1960-2016)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 41 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 37 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
08.01.2018
Ühik
teradžauli
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KE02
Märkused

Märkused

Mõõtühik: teradžauli
2012. aastast alates on impordi ja ekspordi andmete hulka arvestatud re-eksport.
2016. aasta andmed on korrigeeritud 08.01.2018.
Näitaja
..küttepuidu tootmine*
* K.a puiduhake ja -jäätmed, puidubrikett ja -graanulid.
..muu kütuse tootmine*
* Sisaldab musta leelise, biogaasi, jäätmekütuse ja muu biomassi andmeid.
..eksporditud küttepuit*
* K.a puiduhake ja -jäätmed, puidubrikett ja -graanulid.
Tarbitud muundamiseks teisteks energialiikideks*
* Elektrienergia, soojuse, põlevkivikoksi, põlevkiviõli, põlevkivigaasi ja turbabriketi tootmiseks.
Muundatud energia tootmine*
* Elektrienergia, soojuse, põlevkivikoksi, põlevkiviõli, põlevkivigaasi ja turbabriketi tootmine.
Tarbitud tooraineks*
* Keemiatoodete ja mittekütteõli tootmiseks.
Kütuse ja energia kadu*
* Elektrienergia, soojuse ja kütuse kadu transportimisel, hoidmisel ja jaotamisel.
Lõpptarbimine*
* Tarbitud vahetult ilma muundamata teisteks energialiikideks (elektrienergia, soojus, kütus).

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0