Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

KE02: ENERGIABILANSS (1960–2016)

Selles andmebaasis ei ole avaldatud väliskaubandusstatistika andmetabelid.
Väliskaubandusstatistika andmetabelid on avaldatud väliskaubanduse andmebaasis.

Vali andmed

08.01.2018
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksVaru aasta alguses , Primaarenergia tootmine , ..põlevkivi tootmine ,

Valitud: 0 Kokku: 41

Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseks1960 , 1965 , 1970 ,

Valitud: 0 Kokku: 37

Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Mõõtühik: teradžauli
2012. aastast alates on impordi ja ekspordi andmete hulka arvestatud re-eksport.
2016. aasta andmed on korrigeeritud 08.01.2018.

Näitaja

..küttepuidu tootmine*

* K.a puiduhake ja -jäätmed, puidubrikett ja -graanulid.

..muu kütuse tootmine*

* Sisaldab musta leelise, biogaasi, jäätmekütuse ja muu biomassi andmeid.

..eksporditud küttepuit*

* K.a puiduhake ja -jäätmed, puidubrikett ja -graanulid.

Tarbitud muundamiseks teisteks energialiikideks*

* Elektrienergia, soojuse, põlevkivikoksi, põlevkiviõli, põlevkivigaasi ja turbabriketi tootmiseks.

Muundatud energia tootmine*

* Elektrienergia, soojuse, põlevkivikoksi, põlevkiviõli, põlevkivigaasi ja turbabriketi tootmine.

Tarbitud tooraineks*

* Keemiatoodete ja mittekütteõli tootmiseks.

Kütuse ja energia kadu*

* Elektrienergia, soojuse ja kütuse kadu transportimisel, hoidmisel ja jaotamisel.

Lõpptarbimine*

* Tarbitud vahetult ilma muundamata teisteks energialiikideks (elektrienergia, soojus, kütus).