Statistika andmebaas
KK29: KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUS (1990-2012)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Gaas Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 18 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 23 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
21.10.2014
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KK29
Märkused

Märkused

Andmed on arvutuslikud.
1990.-2011. aasta andmed on korrigeeritud 21.10.2014.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0