Statistika andmebaas
TH753: TERVENA ELADA JÄÄNUD AASTAD MAAKONNA, SOO JA VANUSE JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 14 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 16 Valitud

Otsing

Vanus Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
25.08.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40612
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
TH753
Märkused

Märkused

2012. aastast on kasutatud 2011. a rahvaloendusel põhinevat rahvaarvu, varasematel aastatel 2000. a rahvaloendusel põhinevat rahvaarvu.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0