Statistika andmebaas
THV23: PUUDEGA INIMESED VANUSERÜHMA, SOO JA MAAKONNA JÄRGI, 1. JAANUAR
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 15 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 18 Valitud

Otsing

Vanuserühm

Kokku 12 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
29.05.2020
Ühik
Väärtus
Statistikatöö
40606
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
THV23
Märkused

Märkused

2018. aasta jaanuarist on andmed esitatud reformijärgse haldusjaotuse põhjal. 2018. aasta andmete võrdlemisel varasematega tuleb arvestada haldusjaotuse muutusega.
2019. aasta andmed on korrigeeritud 29.05.2020
Aasta
2007
Puuduvad andmed määramata maakonnaga isikute soolise ja vanuselise jaotuse kohta.
Maakond
Ei ole jaotatud maakonna järgi*
* Välismaalased ja need, kelle elukoht pole märgitud.