Statistika andmebaas
THV02: TÖÖVÕIME HINDAMISE OTSUSED SOO JA MAAKONNA JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 18 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 5 Valitud

Otsing

Otsus

Kokku 5 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
24.03.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40606
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
THV02
Märkused

Märkused

Maakond
Ei ole jaotatud maakonna järgi
Maakonna järgi ei ole jaotatud välismaalased ja need, kelle elukoht pole märgitud.
Otsus
Menetlemata, hindamata jätmine
Töövõime hindamise menetlus on lõpetatud isiku soovil, isiku surma tõttu, taotluse puuduste likvideerimata jätmise tõttu või ei olnud taotluse esitaja töövõime hindamiseks õigustatud isik.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0