Statistika andmebaas
LES51: EESTI SOTSIAALUURINGU VASTAMISMÄÄR MAAKONNA JÄrgi
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 18 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 18 Valitud

Otsing

Leibkonnad Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
08.11.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
41001
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
LES51
Märkused

Märkused

2018. aastast on maakondade andmed haldusreformi järgse jaotuse järgi.
Harju maakonna 2018.-2020. aasta andmed on korrigeeritud 08.11.2021.
Tabeli avaldamiseks vajalike andmete kogumist kaasrahastas Euroopa Liit.
Näitaja
Vastamismäär*, %
* Vastamismäär on vastanute osatähtsus loendi veata valimis.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0