Statistika andmebaas
LES290: LEIBKONNALIIKMED ILMAJÄETUSEGA LEIBKONDADES ILMAJÄETUST ISELOOMUSTAVA KOMPONENDI JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Ilmajäetust iseloomustav komponent Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing

Sugu/vanuserühm Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 6 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
08.11.2021
Ühik
Väärtus
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
LES290
Märkused

Märkused

Mõõtühik: protsenti
Alates 2019a on materiaalse ja süva materiaalse ilmajäetuse mõistete asemel kasutusel mõiste ilmajäetus.
Tabeli avaldamiseks vajalike andmete kogumist kaasrahastas Euroopa Liit.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0