Statistika andmebaas
LES02: VAESUSE JA ILMAJÄETUSE MÄÄR PEAMISE HÕIVESEISUNDI JA SOO JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 26 Valitud

Otsing

Hõiveseisund Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 7 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 5 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Väärtus/standardviga Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
06.12.2022
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40009, 41001
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
LES02
Märkused

Märkused

.. andmeid ei ole arvutatud, andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad; andmed vähe usaldusväärsed väikese valimi mahu tõttu
Suhtelise vaesuse määr näitab isikute osakaalu, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.
Absoluutse vaesuse määr näitab isikute osakaalu, kelle ekvivalentnetosissetulek on absoluutse vaesuse piirist madalam.
Standardviga näitab valikvaatlusest tulenevat indikaatori varieeruvust.
Suhteline viga näitab standardvea suurust võrreldes indikaatori väärtusega.
Vaesuse näitajate puhul näitab aasta sissetulekuaastat, ilmajäetuse näitajate puhul uuringuaastat.
1997.-2003. aasta andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallika muutusega 2004. aastal.
Alates 2012. aastast osaliselt registriandmed. Varasemate aastate andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallikate muutusega 2012. aastal.
Alates 2019.a on materiaalse ja süva materiaalse ilmajäetuse mõistete asemel kasutusel mõiste ilmajäetus.
Tabeli avaldamiseks vajalike andmete kogumist kaasrahastas Euroopa Liit.
2021. aasta andmed on korrigeeritud 06.12.2022.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0