Statistika andmebaas
LE201: LEIBKONNALIIKME KULUTUSED AASTAS ASUSTUSÜKSUSE LIIGI JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 7 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Kulutuste liik

Kokku 49 Valitud

Otsing

Asustusüksuse liik

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
05.05.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40205
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
LE201
Märkused

Märkused

Linnaliste asulate hulka on arvestatud linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka alevikud ja külad.
Andmed on eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0