Statistika andmebaas
LEM01: LEIBKONNAD TÜÜBI JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Leibkonna tüüp

Kokku 14 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 23 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
04.11.2022
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40009
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
LEM01
Märkused

Märkused

Tabeli avaldamiseks vajalike andmete kogumist kaasrahastas Euroopa Liit.
2000.-2007. aastate andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallika muutusega 2008. aastal (2000-2007: Leibkonna eelarve uuring; alates 2008: Eesti Sotsiaaluuring).
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0