Statistika andmebaas
LES87: 0–14-AASTASED LAPSED ASUTUSEKESKSES LASTEHOIUS VANUSERÜHMA, OSALETUD TUNDIDE ARVU JA SOO JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 16 Valitud

Otsing

Vanuserühm Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Osaletud tundide arv

Kokku 3 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
18.02.2021
Ühik
protsenti
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40012
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
LES87
Märkused

Märkused

Mõõtühik: protsenti
Aasta näitab uuringuaastat.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0