Statistika andmebaas
KU168: SPORDIORGANISATSIOONIDE TULUD JA KULUD MAAKONNA JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 8 Valitud

Otsing

Tulud/Kulud Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 14 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 17 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
05.03.2021
Ühik
eurot
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40412
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KU168
Märkused

Märkused

Mõõtühik: eurot
Tabeli kokku-lahtrite väärtused võivad erineda liidetavate summast ümardamise tõttu.
Tabelis ei kajastu Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja selle liikmeskonda kuuluvate spordialaliitude, maakonna spordiliitude ja spordiühenduste tulude-kulude andmed, v.a kolm organisatsiooni, mis tegutsevad ka spordiklubina.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0