Statistika andmebaas
KU164: OLÜMPIAALADE HARRASTAJAD MAAKONNA, SPORDIALA, SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Maakond

Kokku 17 Valitud

Otsing

Spordiala Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 62 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing

Vanuserühm

Kokku 3 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 11 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
05.03.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40412
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KU164
Märkused

Märkused

Kasutatud on spordialade liigituse teist taset. Spordialadel, kus pole teist taset, on kasutatud esimest.
Kujundujumine on lisatud 13.09.2013.
Golf ja ragbi on olümpiaalad alates 2012. aastast, karate, pesapall, ronimissport, rulasport ning veesuusa- ja veelauasport alates 2016. aastast.
Spordialade loend on muudetud 13.09.2018.
Filiaalidega spordiklubide harrastajad on alates 2020. aastast kajastatud filiaali asukohas, varem organisatsiooni asukohas.2020. aastal on spordiala „Curling (jääkeegel)“ nimetus muudetud nimetuseks „Kurling“.
Aasta
2017
Maakonnad on haldusreformi järgse jaotuse alusel.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0