Statistika andmebaas
KU13: TELEVISIOON
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 22 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 28 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
14.06.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40411
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KU13
Märkused

Märkused

Konfidentsiaalsuse tõttu on 2001.-2007. aasta saadete andmed esitatud ainult kolme üleriigilise TV-ringhäälingujaama kohta, ühe kohaliku TV-ringhäälingujaama andmed on välja jäetud.
Alates 2008 on hõlmatud ka digi- ja kaabelvõrgus levivad kanalid.
Alates 2011 on lisatud ''Kohaliku omavalitsuse ringhäälingujaamad''.
Eestikeelsena on siin arvestatud saade, mille originaalkeel või pealeloetav keel on eesti keel, samuti võõrkeelne saade, millel on eestikeelsed subtiitrid. Mitu telekanalit võimaldavad vaatajal ise valida nii pealeloetava kui ka subtiitrite keele, seetõttu alates 2017. aastast saate keele andmeid enam ei avaldata.
Näitaja
Reklaami osatähtsus*, %
* Reklaam koos saadete tutvustuste ja otsepakkumisega.
Kontaktid+372 625 9300stat [at] stat [dot] ee

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0