Statistika andmebaas
KU61: RAHVAKULTUURI HARRASTAJAD MAAKONNA JA TEGEVUSVALDKONNA JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 13 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 17 Valitud

Otsing

Tegevusvaldkond

Kokku 10 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
14.04.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40409
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KU61
Märkused

Märkused

Maakond
Ei ole jaotatud maakonna järgi
Enne 2020. aastat - Välis-Eesti kollektiiv.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0