Statistika andmebaas
KU054: MUUSEUMID MAAKONNA JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 26 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 17 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 10 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
14.05.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40407
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KU054
Märkused

Märkused

Koos filiaalidega.
1999. aastast kasvas muuseumide arv peamiselt vallamuuseumide arvelt.
Alates 2011. aastast ilma Eesti Kirjandusmuuseumi andmeteta, millest on tingitud museaalide arvu märgatav vähenemine.
Kogu Eesti võib erineda maakondade summast ümardamise tõttu.
Rahvaarvuga seotud näitajate puhul on alates 2012. aastast kasutatud 2011. a rahvaloendusel põhinevat rahvaarvu, varasematel aastatel 2000. a rahvaloendusel põhinevat rahvaarvu.
2018. aasta jaanuarist on andmed esitatud reformijärgse haldusjaotuse põhjal. 2018. aasta andmete võrdlemisel varasematega tuleb arvestada haldusjaotuse muutusega.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0