Statistika andmebaas
KU051: MUUSEUMID LIIGI JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Muuseumi liik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 11 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 16 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 26 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
14.05.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40407
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
KU051
Märkused

Märkused

Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
Muuseumi liik
Erimuuseum
Erimuuseum on spetsialiseerunud üksikule teemale või erialale.Alates 2011. aastast ilma Eesti Kirjandusmuuseumi andmeteta, millest on tingitud museaalide arvu märgatav vähenemine.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0