Statistika andmebaas
HT231: KLASSIKORDAJAD ÜLDHARIDUSES ÕPPEVORMI, KLASSI JA SOO JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Õppevorm Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 26 Valitud

Otsing

Klass

Kokku 16 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
26.04.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40310
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
HT231
Märkused

Märkused

Õppeaasta alguses.
Klass
Pikendatud õpe
Pikendatud õppe alla kuuluvad lihtsustatud või toimetulekuõppekava järgi õppivad õpilased, kellele on antud lisaaeg põhihariduse omandamiseks, ja meelepuudega õpilased, kelle põhikooli nominaalne õppeaeg on pikem.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0