Statistika andmebaas
HT15: EESTIKEELSE ÕPPE LÕPETANUTE OSATÄHTSUS ÜLDHARIDUSE STATSIONAARSE ÕPPE LÕPETANUTE HULGAS MAAKONNA JA HARIDUSASTME JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 28 Valitud

Otsing

Maakond

Kokku 17 Valitud

Otsing

Haridusaste Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
26.04.2021
Ühik
protsenti
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40310
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
HT15
Märkused

Märkused

Mõõtühik: protsenti
Lõpetanud õppeaasta jooksul. Aasta näitab õppeaasta lõpuaastat.
1994. aastal oli vene õppekeelega keskkooli lõpetanuid vähe, sest vene õppekeelega keskkoolides lisandus 12. klass.

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0