Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

HT140U: ÜLDHARIDUSE ÕPILASED, KATKESTAJAD JA KLASSIKORDAJAD SOO, ELUKOHA, EMAKEELE, KOOLIASTME JA ÕPPEKEELE JÄRGI

Selles andmebaasis ei ole avaldatud väliskaubandusstatistika andmetabelid.
Väliskaubandusstatistika andmetabelid on avaldatud väliskaubanduse andmebaasis.

Vali andmed

12.01.2024
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 6

Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 3

Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseksKogu Eesti , Harju maakond , ..Tallinn ,

Valitud: 0 Kokku: 19

Valikuline muutuja

Valitud: 0 Kokku: 3

Valikuline muutuja

Valitud: 0 Kokku: 5

Valikuline muutuja

Valitud: 0 Kokku: 5

Valikuline muutuja

Valitud: 0 Kokku: 4

Valikuline muutuja
Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Selle tabeli andmetes on nii üldhariduskoolide kui ka täiskasvanute gümnaasiumite õpilaste andmed koos.
Õpingute katkestajaks üldhariduses loetakse õpilast, kes eelmisel õppeaastal oli mõne Eestis üldharidust pakkuva kooli õpilaste nimekirjas, kuid vaatlusalusel õppeaastal enam mitte. Arvesse ei võeta põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajaid, välismaale lahkunuid ning surmajuhtumeid. Koolikohustuslikus eas lapsed loetakse katkestajaks, kui nad on märgitud koolist lahkunuks, et minna üle teise kooli, kuid ei ole 10. novembriks veel ühegi teuse Eestis asuva kooli nimekirjas.
2019.-2022. aasta andmed on korrigeeritud 12.01.2024.
Tabelis on esitatud andmed vaatlusaasta 1. jaanuaril kehtinud haldusjaotuse järgi. Varasemate kui 2018. aasta andmete puhul on lähtutud 01.01.2018 kehtinud haldusjaotusest. Haldusreformi eelsetest piiridest lähtuvad andmed leiab arhiivi tabelist HT140: Üldhariduse õpilased, katkestajad ja klassikordajad soo, elukoha, emakeele, kooliastme ja õppekeele järgi (2014-2016).