Statistika andmebaas
HTT33: 20-64-AASTASTE HARIDUSE OMANDAMINE 12 VIIMASE KUU JOOKSUL SOO JA EMAKEELE JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Otsing

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Emakeel

Kokku 5 Valitud

Otsing

Hariduse omandamine

Kokku 3 Valitud

Otsing

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
24.04.2018
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40309
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
HTT33
Märkused

Märkused

Allmärkusi ei ole

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0