Statistika andmebaas
HT71: AVALIK-ÕIGUSLIKE ÜLIKOOLIDE HARIDUSKULUTUSED FINANTSEERIMISALLIKA JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Finantseerimisallikas

Kokku 7 Valitud

Otsing

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 16 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
28.06.2021
Ühik
tuhat eurot
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40308
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
HT71
Märkused

Märkused

Mõõtühik: tuhat eurot
.. Andmeid ei kogutud.
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
Aastate 2005-2016 hariduskulutuste arvutamise metoodika järgi ei kuulunud teadus- ja arendustegevuse kulud hariduskulude alla. Alates aastast 2017 on hariduskulutuste mõiste kooskõlas rahvusvahelise metoodikaga, mille alusel hariduskulutused sisaldavad kulusid tasemeharidusele, abiteenustele ning teadus- ja arendustegevusele.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0