Liigu edasi põhisisu juurde Üles
Kolm sammu on 'Vali tabel', 'Vali andmed' ja 'Kuva andmed'. Hetkel oled Vali andmed

HT71: AVALIK-ÕIGUSLIKE ÜLIKOOLIDE HARIDUSKULUTUSED FINANTSEERIMISALLIKA JÄRGI

Selles andmebaasis ei ole avaldatud väliskaubandusstatistika andmetabelid.
Väliskaubandusstatistika andmetabelid on avaldatud väliskaubanduse andmebaasis.

Vali andmed

02.05.2024
Statistikaamet
Siin lehel saad valida muutujate väärtused, mille kohta soovid andmeid tabelis kuvada. Iga muutuja kohta on lehel üks valik, millest saad valida soovitud väärtused.
Kohustuslik

Valitud: 0 Kokku: 2

Valitud: 0 Kokku: 7

Valikuline muutuja
Kohustuslik
Väli väärtuste valikunimekirjast otsimiseks2005 , 2006 , 2007 ,

Valitud: 0 Kokku: 18

Valitud andmeelementide arv:
(maksimaalselt on lubatud 1 000 000)

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru

Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Mõõtühik: tuhat eurot
.. Andmeid ei kogutud.
Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.
AJALINE VÕRRELDAVUS
1) 2016. ja 2017. aasta vahel on märkimisväärne üleminek ühelt võrreldavalt aegrealt teisele. Aastate 2005 kuni 2016 hariduskulutuste arvutamise metoodika järgi ei kuulunud teadus- ja arendustegevuse (TA) kulud hariduskulude alla. Alates 2017. aastast on hariduskulutuste mõiste kooskõlas rahvusvahelise metoodikaga, mille alusel hariduskulutused sisaldavad kulusid tasemeharidusele, abiteenustele ning teadus- ja arendustegevusele. Hariduskulutuste kogusumma tõusis TA kulutuste võrra.
2) 2020. ja 2021. a vahel on katkestus riiklike ja välismaiste rahastamisallikate lõikes, sest mõisted täpsustusid (riigieelarve kaudu saadud välismaised vahendid tuleb näidata riiklike vahendite all). Kogusummale see muudatus mõju ei avaldanud.
3) 2021. ja 2022. a vahel muutus omavahendite mõiste (täpsustus, et TA lepingute tulud tuleks jagada teiste allikate vahel). Seetõttu vähenes omavahenditest kaetavate kulutuste summa ja vastavalt suurenesid kulutused teistest allikatest, eriti riiklikest allikatest. Kogusummale see muudatus mõju ei avaldanud.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).
2021. aasta andmed on korrigeeritud 28.06.2023.
2022. aasta andmed on korrigeeritud 02.05.2024.