Statistika andmebaas
HTG15: ERAÕPPEASUTUSTE HARIDUSKULUTUSED LIIGI, HARIDUSLIIGI JA FINANTSEERIMISALLIKA JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 16 Valitud

Otsing

Finantseerimisallikas

Kokku 8 Valitud

Otsing

Haridusliik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Kulu liik

Kokku 6 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
28.06.2021
Ühik
tuhat eurot
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40308
Allikas
Footnote
Tabeli kood
HTG15
Märkused

Märkused

Mõõtühik: tuhat eurot
.. andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad
Kulutused kalendriaasta jooksul.
Hariduskulutused kokku võivad erineda finantseerimisallikate summast ümardamise tõttu.
Tabeli struktuur on muudetud 05.07.2017.
2010., 2016. - 2018. aasta andmed on korrigeeritud 03.07.2020.
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni).

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0