Statistika andmebaas
HTG14: HARIDUSKULUTUSED KULU LIIGI, FINANTSEERIMISALLIKA, HARIDUSLIIGI JA OMANDIVORMI JÄRGI
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabeli ekraanil kuvada või selle failina alla laadida. Näpunäited

Vali vähemalt üks väärtus tärniga muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsing

Omandivorm

Kokku 3 Valitud

Otsing

Finantseerimisallikas

Kokku 4 Valitud

Otsing

Haridusliik Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsing

Kulu liik

Kokku 4 Valitud

Otsing


Valitud andmeelementide arv:(maksimaalselt on lubatud 1 000 000).

Ekraanil ei saa korraga kuvada üle 1 000 rea ja 100 veeru.


Valitud lahtrite arv ületab maksimumi 1 000 000
Lisainfo

Üldinfo

Viimane uuendus
02.08.2021
Ühik
Väärtus
Metaandmed – info metoodika ja kvaliteedi kohta, sh mõisted ja klassifikaatorid (punkt 3), metoodikadokumendid (punkt 10) ning lähteandmed ja andmete töötlemine (punkt 18)
40308
Allikas
Statistikaamet
Tabeli kood
HTG14
Märkused

Märkused

Allmärkusi ei ole

Statistikaameti avaandmed on jagatavad Creative Commonsi (CC) litsentsiga BY-SA 4.0